OBJECTE D´OBSERVACIÓ 
català /english


“Objecte d´Observació“ es un projecte que vol establir un diàleg entre la mirada aliena representada a través del discurs fotogràfic i la mirada de l'espectador a través del seu reflexe, per situar el tema del poder transformador de l'observador sobre el subjecte, de tota aquella pertorbació del comportament que manifesten els individus que se senten sotmesos a l'esguard insistent d'un hipotètic observador, malgrat que sigui virtual, i plantejar a la vegada l'interrogant sobre quí és objecte d'observació en la relació que s'estableix aquí entre l´espectador i l'espectacle.

Aquesta instal.lació es composa d'un projector col.locat sobre un pedestal i dins d'una vitrina . Les diapositives es projecten sobre un mirall doble col.locat dins l´urna, damunt d' una plataforma que gira constantment. L´efecte que es produeix és el d'un conjunt d´imatges que es projecten en sentits oposats, es creuen i donen voltes a tota la sala. A la vitrina es projecten també les imatges, de manera que sembla que estiguin a l´aire.

Les imatges son retrats d'actors de Hollywood en blanc i negre, tots ells mirant a càmera, es a dir, a l'espectador. La mirada fixa, inmobilitzada sobre l'espectador per part dels actors -que son els observats habituals i no observadors- és el que crea una dinàmica oposada, una certa perturbació en l'imaginari del pùblic, i planteja a la vegada l'interrogant sobre quí és objecte
d'observació en la relació que s'estableix aquí entre l'espectador i l'espectacle. L'ombra de
l'espectador es projecta a les parets just quan “l´espectre”, l´actor, l'il.lumina, el pren. Uns petits miralls col.locats a les parets de la sala deixen veure la cara iluminada a l´espectador en el moment que la cara de l´actor es projecta damunt seu.
J.G. / M.R.